Jak na vyřízení dotace pro fotovoltaiku

houseElektřina zdražuje a vy nevíte kudy kam? Zkuste situaci vyřešit pořízením fotovoltaiky na dotaci! Nevíte si rady s úředničinou? Přináší vám zjednodušený návod na získání dotace. 

V první řadě je nutné ujasnit si, co vše chcete vylepšit v domácnosti, abyste ušetřili v budoucnu, či zvýšili hodnotu nemovitosti. Hodláte pouze pořídit solární elektrárnu, nebo budete také zateplovat? Vyměníte současně okna? To vše se odrazí v celkové výši dotace.  

Zateplovali jste před rokem? Nebojte, nemá to vliv na získání dotace na solární elektrárnu.

Ať už žádáte o dotaci na zateplení rodinného domu, výměnu oken, pořízení solární elektrárny, či snad na více věcí zároveň, vyřídíte vše pohodlně z domova na stránkách Nová zelená úsporám (Nová zelená úsporám – Dotace pro úsporné bydlení (novazelenausporam.cz)). Pokud bylo v minulosti žádáno o dotaci na například zateplení, výměnu kotle apod., není zakázáno nově žádat o dotaci na pořízení solární elektrárny.

Na samém začátku je zároveň vhodné si uvědomit, že peníze z dotace budou vyplaceny až zpětně. Tedy například v případě pořízení solární elektrárny ji nejdříve postavíte, zaplatíte celou cenu díla a teprve pak vám bude zaslána dotace na účet. Musíte mít zajištěn dostatečný finanční obnos na to, abyste uhradili solární elektrárnu, protože dotace vám bude vyplacena až zpětně.

Kolik dostanete zpátky? Spočítejte si vše pomocí kalkulačky (Dotační kalkulačka pro rodinné domy – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)). 

Jak bylo řečeno výše, záleží na tom, co vše hodláte vylepšit na svém domě. Pokud řešíte jen nezávislost svého domu na energiích či úsporu spotřeby elektřiny prostřednictvím solární elektrárny, bude záležet na místě instalace. S dotací od Nové zelené úsporám pokryjete maximálně 50 % ceny solární elektrárny, přičemž můžete získat až 200 000 Kč dotaci na jeden rodinný dům. Řešíte-li solární elektrárnu v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je dotace zvýhodněna o dalších 10 procent, maximální výše podpory na jeden rodinný dům tak činí až 220 000 Kč na pořízení solární elektrárny.

Kdo má nárok na dotaci, aneb kdy může být žádost zamítnuta?

Na dotaci má nárok ta osoba, která splňuje níže uvedené podmínky. 

 • V případě, že je se solární elektrárnou počítáno při výstavbě novostavby a je tak uvedena v průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), není možné žádat o dotaci na instalaci solární elektrárny. FVE bude zahrnuta v podpoře na výstavbu nízkoenergetického nebo pasivního domu (v podoblasti B, samostatně spadá pod oblast C.3).
 • Nárok na dotaci máte, pokud jste majitelem/majitelkou rodinného domu, či nabyvatel rodinného domu, na kterém bude FVE instalována.
 • Nárok na dotaci má objekt určený k bydlení a také objekt určený k rekreačnímu bydlení (budova s číslem evidenčním), který je užíván k trvalému bydlení. Zmíněné objekty musí být připojeny k distribuční síti.
 • Dále má nárok na dotaci rodinný dům, na který není v době podání vypsána jiná aktivní žádost o vyplacení podpory z NZÚ.
 • Náklady na pořízení fotovoltaiky budou vyplaceny pro ty realizace, které byly zhotoveny a uhrazeny od 1.1.2021. Žádat lze tedy i zpětně.
 • Solární elektrárna musí být sestavena tak, aby pokrývala převážně vlastní spotřebu (70 % elektřiny musí být spotřebováno v domácnosti), tedy není určena k podnikání.
 • V případě rozestavěného domu bude dotace vyplacena po kolaudaci a zápisu do katastru nemovitostí.
 • V domě nesmí být více než 3 bytové jednotky.

POZOR! V případě, že nebudete komunikovat s úřadem, nedoplníte požadované dokumenty, které budou poslány na email, můžete splňovat 100 procent podmínek, ale dotaci nedostanete. Doporučujeme tedy s úřadem komunikovat.  

Kam můžete fotovoltaiku umístit, aniž byste přišli o nárok na podporu?

Solární elektrárnu můžete umístit nejen na střechu či fasádu rodinného domu, můžete ji umístit i na související objekt jako pergolu, stodolu, garáž, plot apod. Také ji můžete umístit na pozemní konstrukci, pod kterou musí být umožněn růst vegetace. 

Fajn, znáte cenu dotace, kterou můžete získat pomocí kalkulačky (kalkulačka výše), víte, zda máte nárok na podporu, nyní si řekněme jak dále postupovat.

 1. V první řadě je nutné vybrat si specialistu (projektanta), který vám pomůže s přípravou projektu. Nevíte kde hledat? Klikněte zde (Specialisté – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)). Na zpracování projektu je možné čerpat dalších až 35 tisíc navíc k ceně solární elektrárny, tedy náklady na projekt vám budou proplaceny.
 2. Následně podáte žádost přes webové stránky zelené úsporám (AIS SFŽP ČR (sfzp.cz)).
 3. Přichází na řadu samotná realizace fotovoltaiky. Něco zvládnete sami, něco svěříte odborné firmě.
 4. Po realizace přichází na řadu podání žádosti o proplacení nákladů a zaslání dotace na účet.

Bod po bodu

Bod. č. 1: Vyhledejte projektanta

V první řádě je nutné připravit odborný posudek, který vypracuje odborně způsobilá osoba, zpravidla projektant a energetický specialista. U solárních elektráren může posudek vypracovat i odborná firma (případný zhotovitel solární elektrárny).

Co má obsahovat odborný posudek a jaké další doklady předložím?

 1. Dokumenty prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele – například výpis z účtu nebo smlouvu o zřízení/vedení účtu.
 2. Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti – dokládá se pouze v případě, že je více spoluvlastníků nemovitostí. Můžete využít připravený formulář (formulář Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)).
 3. Je-li nemovitost určena k rodinné rekreaci, je nutné prokázat využití nemovitosti k trvalému bydlení – například zápisem adresy místa realizace v občanském průkazu apod. Osobou, obývající nemovitost může být i jiná osoba než žadatel.
 4. Technická zpráva (vyhotoví projektant), včetně výkresové části, vyhodnocení úspor (vyhodnocení úspor Doložení realizace úsporných opatření – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)) a průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Bod. č. 2: Podání žádosti 

Podání žádosti probíhá výhradně prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR, zkratka AIS ( AIS SFŽP ČR (sfzp.cz). Pokud hodláte vyřídit žádost za někoho jiného potřebujete být zmocněni prostřednictvím tohoto systému jinou osobou.

Před prvním přihlášením do zmíněného systému AIS je nutné založit elektronickou identifikaci (odkaz na el. Identifikaci Úvod - Portál národního bodu (identitaobcana.cz)). 

Podali jste žádost, ale zjistili jste, že není kompletní? Můžete si oddechnout, nepodáte-li žádost kompletní, pošle vám úřední osoba email s nedostatky, které pak doplníte. Žádné zamítání žádosti a nutnost podání žádosti nové. Potřebujete více času? Požádejte si o prodloužení lhůty k doplnění.

Je-li vaše žádost v pořádku, obdržíte do emailu akceptační dopis. Poté vám běží lhůta, po kterou musíte zrealizovat projekt a doložit dokumenty fondu. Velkou výhodou je, že se vše řeší elektronickou cestou, tj. přes portál AIS.

POZOR! Pokud došlo v průběhu realizace vašeho projektu k jakékoli změně oproti schválené žádosti, oznamte to Fondu, a to současně s doložením dokončení prací. Jedná se například o jiný typ panelů apod. Všechny relevantní dokumenty musí být opraveny dle změn, které nastaly. Vyhnete se tak problémům.

Bod. č. 3: Realizace

Využijte některou z našich nabídek setů či individuálního příslušenství pro váš projekt, které budou u vás během pár dnů. Realizujte celý projekt svépomocí nebo oslovte odborníka (například elektrikáře).

Bod č. 4: Výplata dotace

Solární elektrárna je na střeše, máte revizní zprávu, je na čase požádat o výplatu dotace. Předložíte doklady o realizace (odkaz na doklady o realizaci Doložení realizace úsporných opatření – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)) prostřednictvím AIS. Bude-li něco v nepořádku, ozve se vám opět úřad prostřednictvím emailu a uvede, co je nutné doplnit, či vysvětlit.

Po doplnění už jen čekáte na vydání kladného rozhodnutí a provedení výplaty peněz, které budou poslány na bankovní účet.

Jak dlouho trvá vyplacení dotace?

Výplata dotace je velmi individuální, záleží na vytíženosti úředníka, který dostane vaši žádost k vyřízení, nicméně obecně lze říci, že vyřízení trvá zhruba 6 až 8 týdnů. Vyplacení dotace je vázáno na kompletní dokončení instalace FVE a výměnu elektroměru, což jsou okamžiky od kdy můžete solární elektrárnu legálně užívat.

 

box